API documentatie: Hoe werkt onze API

Deze openbare API kan gebruikt worden om het beheer van Tilaa virtuele machines (VPS) te automatiseren. Hieronder vind je een lijst met beschikbare RESTful API-calls. Waar van toepassing gebruiken we standaard HTTP-responscodes en reacties worden altijd gecodeerd in JSON-indeling.