Disclaimer

Tilaa B.V. (Kamer van Koophandel: 59712309) verleent u hierbij toegang tot deze website en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Tilaa B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Tilaa B.V. spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Tilaa B.V.

In het bijzonder zijn alle prijzen op deze website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Tilaa B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Tilaa B.V. Kopiƫren, verpsreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Tilaa B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. De laatste wijziging vond plaats op 29 augustus 2016.